18 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

"Kyrkorna borde tuffa till sig lite och stå för de kristna värderingarna"

- Både ja och nej. I dag kommer religion in på ett annat sätt än på 90-talet, det handlar om en skiljelinje mellan de partier som representerar värdekonservatism kontra en liberal och socialistisk syn.

1 av 3
Endast för prenumeranter
Fler artiklar