06 maj 2021

En tidning på kristen grundDokument

Så styrs EU

Sverige är medlem i EU sedan 1 januari 1995. EU består i dag av 28 länder i Europa. Vad EU ska bestämma och hur finns specificerat i de olika EU-fördragen. Det senaste fördraget heter Lissabonfördraget och skrevs under 2007.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar