Dokument

Arvet efter Lewi Pethrus

Han var pingstledare, pastor, grundare av KD och tidningen Dagen – Dagen pratar med Lewi Pethrus ”efterträdare” 45 år efter hans död.

###

En inspirationskälla i att påverka samhället till det bättre

Ebba Busch Thor om Lewi Pethrus betydelse i dag för det parti han tog initiativ till 1964

I tre år har Ebba Busch Thor lett Kristdemokraterna. Initiativtagaren Lewi Pethrus ser hon som en viktig förebild - inte minst Pethrus fokus på den kristna etiken som grund för partiet.

Beskriv din egen relation till Lewi Pethrus? 

- Lewi Pethrus är en stor förebild och inspirationskälla i att vara med och påverka samhället till det bättre. Tidningen Expressen placerade Lewi Pethrus på fjärde plats när tidningen inför millennieskiftet listade de personer som haft störst inverkan i Sverige.

---

Ebba Busch Thor

 • Ålder: 32 år.
 • Yrke: Partiledare för Kristdemokraterna (KD) sedan 2015.
 • Lewi Pethrus koppling till KD: I januari 1964 väckte Lewi Pethrus frågan om att starta ett kristet parti. I mars samma år bildades Kristdemokratisk samling (KDS) Birger Ekstedt valdes till partiordförande och Lewi Pethrus till vice ordförande.

---

Vilka av hans tankar kring partiet skulle du säga är starka inom kristdemokraterna i dag?

- Lewi var tydlig med att partiet inte var konfessionellt, men att partiet utgår från den kristna etiken. Det går att peka på att Alf Svensson under sin tid som partiledare lyckades få in en etisk dimension i den politiska debatten som saknades tidigare. Det var detta Fredrik Reinfeldt betonade i den sista partiledardebatten med Alf Svensson i riksdagen. I dag poängterar jag ofta - likt Alf – behovet av ett etiskt modersmål.

Vilka av hans tankar har ni lämnat?

- De frågor som väljarna ställer i dag är till stora delar annorlunda än i början på 1960-talet. För att svara på dem i dag behövs ny politik. Vi har precis som andra partier förändrats under årens lopp. Exempelvis har vi övergett tanken på en samlingsregering som var tydlig inom partiets första år.

Det har gått 55 år sedan Lewi Pethrus tog initiativet till att bilda det som skulle bli Kd, vad skulle du säga är partiets viktigaste bidrag till Sverige?

- Partiets viktigaste bidrag är att vi fått in en tydlig etisk dimension i den politiska debatten och vår betoning av människovärdets okränkbarhet. En tydlig sakpolitisk fråga som illustrerar detta är kriminaliseringen av innehav av barnpornografi, detta är partiets förtjänst och det är verkligen av stor betydelse.

Vilken blir KD:s viktigaste framtidsutmaning?

- Människovärdets okränkbarhet behöver alltid försvaras inom alla politikens områden, även 2019 och 2029 liksom åren därpå. Se bara på hur människovärdet har devalverats (just detta varnade Lewi för) när människor mördas på öppen gata i Sverige.

###

”Känner Lewi igen sig i Filadelfia blir jag bekymrad”

Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, aktar sig för att blicka bakåt för mycket

Han är föreståndare och pastor för Sveriges största pingstförsamling, Filadelfiakyrkan i Stockholm. Niklas Piensoho har samma roll som Lewi Pethrus hade i 47 års tid. Efterträdaren ser dock hellre framåt än bakåt.

När får du anledning att tänka på Lewi Pethrus och på den del av hans arv som du är med och förvaltar?

– Väldigt sällan om jag ska vara ärlig. Och just det tror jag tillhör själva förvaltandet, att våga tänka nytt. Jag tror det skulle vara förödande om jag skulle försöka efterlikna honom i hans sätt att tala, klä sig eller tänka. Mitt uppdrag är inte att föra Lewi Pethrus arv vidare, det är att leda människor till Gud. Och där tror jag faktiskt att han skulle hålla med mig.

---

Niklas Piensoho

 • Ålder: 54 år.
 • Yrke: Föreståndare i Filadelfiakyrkan i Stockholm sedan 2006.
 • Lewi Pethrus koppling till Filadelfiakyrkan: Föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm mellan 1911-1958.

---

Vad i dagens Filadelfiakyrka skulle Lewi Pethrus känna igen?

– Jesus, hoppas jag. Men inte så mycket mer. Det skulle göra mig bekymrad om han kände igen sig för mycket, då hade vi blivit något av ett museum. Vi kan inte hålla fast vid det som fungerade på 1930-talet eller 1970-talet, utan vi behöver hela tiden låta Anden leda oss in i förnyelse. Det finns sammanhang, inom den lutherska och katolska kyrkan, som låser fast sig vid exempelvis vissa klädedräkter som hör ihop med en viss tidsepok, men som blivit bevarade i kyrkan och som präster och andra förväntas bära. Jag tror på att som kyrka lyssna in sin samtid.

Är Lewi Pethrus en förebild för dig?

– Väldigt lite. Jag har inte haft någon relation till honom, aldrig träffat honom, aldrig lyssnat till honom. Men en sak är jag imponerad av och det är hur han alltid lät ”saken” gå före personliga intressen, det gällde både andra personer och honom själv. Guds rikes utbredning var alltid viktigast, även om det behövde göra ont längs vägen. Han var stridbar har jag förstått.

Vilka av hans tankar lever vidare i Filadelfiaförsamlingen?

– Det finns nog ytterst få tankar som fungerade då som passar in i dagens tidsanda. Synen på kvinnor, på ledarskap, på församlingstukt – det är mycket vi kan vara glada för att det har förändrats sedan dess. Jag tror inte att Lewi Pethrus själv hade haft samma syn i dag. Jag har förstått att han var pragmatisk och det tror jag är bra.

Vilken blir Filadelfiaförsamlingens viktigaste framtidsutmaning?

– Att nå dagens vanliga, sekulära svenskar med evangeliet om Jesus Kristus. Om vi inte lyckas med det tror jag att kristendomsförståelsen som vi känner den kommer att dö ut inom en eller två generationer i vårt land. Vi måste få människor att förstå att Gud är en kraft som talar in i vår vardag.

###

”Han ignorerade alla förståsigpåare”

Felicia Ferreira imponeras av Lewi Pethrus mod att gå sin egen väg

Felicia Ferreira är sedan sex år tillbaka chefredaktör och publisher på tidningen Dagen. För henne är beslutsamheten och modet att gå mot strömmen de egenskaper som inspirerar mest från tidningens grundare Lewi Pethrus.

Vilken relation har du till Lewi Pethrus?

– Innan jag för sex år sedan tog över rodret på Dagen hade jag hört historierna om bildandet av Ibra, tidningen Dagen, Kristdemokraterna, LP-stiftelsen och mycket mer. För mig handlar de här berättelserna om en man och ett sammanhang som ignorerade alla förståsigpåare och medvetet arbetade för det man trodde på. Till exempel visionen att det ska finnas goda kristna medier i Sverige som förmedlar viktiga perspektiv som annars skulle gå förlorade. Den typen av ledare som gått före är en inspiration för den yngre generation jag tillhör.

---

Felicia Ferreira

 • Ålder: 37 år
 • Yrke: Chefredaktör och VD på tidningen Dagen sedan 2013.
 • Lewi Pethrus koppling till tidningen Dagen: Lewi Pethrus grundade tidningen 1945 och var i flera perioder Dagens chefredaktör.

---

– Att påminna oss om visionärernas både kamp och vision är ju trots allt inte nostalgi. Det är att hålla en eld brinnande, att se att varje tid innehåller en möjlighet, att kallelsen inte har ett slutdatum. Det har Lewi Pethrus lärt mig.

Är han en förebild för dig som tidningsmakare och på vilket sätt i så fall?

– Ja. Lewi Pethrus åstadkom stora saker och inte minst med tidningen Dagen. Men det är inte det enda som är värt att kunna om honom. Det jag tycker att alla generationer kan lära av honom handlar snarare om principer än om storhet. 
– Visionen om en dagstidning på kristen grund förverkligades i en tid när skarpa ateister som Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius samlade sig för frontalangrepp mot kristen tro. Mot dessa herrar är dagens Humanisterna bara bleka kopior. Men det var i det kulturklimatet Dagen skapades. Jag lever inte alltid upp till de modet. Men det är ett personligt mål.

Vilken betydelse har Lewi Pethrus haft för hur Dagen ser ut i dag?

– När man talar om tidningen Dagens historia är det näst intill omöjligt att inte omnämna grundaren Lewi Pethrus betydelse. Många avrådde honom från att satsa på en kristen dagstidning och även om det ofta varit tufft kan vi konstatera att tidningen Dagen fortfarande finns kvar 74 år senare och vår totala räckvidd är större i dag än någonsin. Människor i och runt företagets ledning har trott på visionen och det har gjort att Dagen finns kvar än i dag.

Vilka är de största skillnaderna på tidningen Dagen då och nu?

– Det är nu 20 år sedan Dagen gick från att vara enbart pingströrelsens tidning till att också omfatta fler frikyrkosamfund i ägandet och bli en allkristen tidning. Det var en ganska omfattande förändring. Dagens historia började med Lewi Pethrus stora vision om en dagstidning som vilade på kristen grund men också hade ”radikala synpunkter på samhället”. Detta finns i vårt DNA och är oerhört viktigt än i dag. Men sedan dess har vi sakta men säkert vunnit respekt och förtroende i vidare kretsar, både utanför pingströrelsen till en större del av kristenheten, men också helt utanför kyrkväggarna. Det har varit en viktig utveckling.

Vilka är de största utmaningarna för Dagen i framtiden?

– Det har inte alltid varit enkelt att hålla tidningen vid liv i ett medielandskap där allt fler slås ihop till att bli allt färre och där kostnaderna skenar. Den digitala transformation som ägt rum i hela samhället har skapat många nya möjligheter men också en utmanande omställningsperiod. Samtidigt är det hisnande att tänka på vad som hänt om Dagen inte funnits. Då skulle Sverige veta betydligt mindre om det arbete kyrkorna utför. En stark röst för den idéburna sektorns betydelse skulle saknas. Samtalet och debatten mellan kyrkor och samfund, tro och teologi skulle vara betydligt torftigare.

– Men vi arbetar oförtrutet vidare och är oerhört tacksamma för de läsare som år efter år är med och bär oss. Vi vågar dessutom ta in en kolumn till i bokföringen, där tro och Guds välsignelse är fundament.

###

”Ett av mina allra största föredömen"

Pingstledaren Daniel Alm fascineras av oräddheten och viljan att bryta ny mark hos Lewi Pethrus

År 2016 utsågs Daniel Alm till föreståndare för den svenska pingströrelsen. För honom är Lewi Pethrus både en inspirationskälla och förebild även om de kommit till olika slutsatser i många frågor, exempelvis frågan om samfundsbildning.

Vilken relation har du till Lewi Pethrus?

– Jag är för ung för att ha något minne av honom, men jag är oerhört imponerad av Lewi Pethrus uthållighet. Sjuttio år av ledarskap, från 20-årsåldern tills han var 90 år. Jag är också imponerad av hans produktivitet, entreprenörskapet och om man ska tala i bibliska termer så var han definitivt en apostel som vågade bryta ny mark. Han är ett av mina allra största föredömen och jag har nog läst det allra mesta av honom.

---

Daniel Alm

 • Ålder: 47 år.
 • Yrke: Nationell ledare för Pingst fria församlingar i samverkan sedan 2016.
 • Lewi Pethrus koppling till pingströrelsen: Lewi Pethrus var den svenska pingströrelsens förgrundsfigur och från och med den så kallade Kölingaredsdeklarationen 1919 liknade sturkturen ett trossamfund med Filadelfiaförsamlingen i Stockholm som centralpunkt och Pethrus som inofficiell ledare.

---

– Inom svensk pingströrelse skördar vi fortfarande frukterna av hans arbete och jag tror inte heller att pingströrelsen i Europa och hela världen hade inte varit densamma utan honom. Sedan är jag också imponerad över att Lewi i slutet av sitt liv öppnar upp och offentliggör hela sin brevskörd med alla konflikter och även hans tuffa sidor. Det är trösterikt att vi inte tjänar Gud för att vi är perfekta utan för att vi är älskade av Gud.

Vilka av hans tankar är fortfarande starka i pingströrelsen i dag?

– Betoningen på dopet i den helige Ande, kärleken till Bibeln, kärleken till uppdraget att vinna människor för Kristus, församlingstanken inom pingströrelsen att vi är fria församlingar som samverkar med varandra och sedan det sociala patoset. I en av de sista intervjuerna med Lewi Pethrus säger han själv att det han gjort för de utsatta är det han värderar högst. Och det sociala patoset försöker vi förvalta i dag genom hjälp till migranter, utslagna och andra i behov.

Vilka är de största skillnaderna på pingströrelsen då och nu?

– De enorma förändringarna som varit både i världen och i svenska samhället är den största skillnaden. Lewi Pethrus var en man av sin tid och han adresserade det dåtida samhället, som var mer av ett enhetssamhälle med statskyrka där invånarna kunde både Luthers lilla katekes och ”Morgon mellan fjällen”. Samtidigt var han modern och fri i tanken på många sätt och jag är övertygad om att han varit engagerad i vår tids utmaningar om han levt i dag.

Lewi Pethrus ville inte se något pingstsamfund, hur ser du på det?

– För mig förkroppsligar Lewi Pethrus den svenska pingströrelsen. Han var själva samfundet så att säga, den som höll ihop rörelsen. Jag menar att det var helt nödvändigt att vi organiserade oss på något sätt. Jag kan inte säga vad han hade tyckt i dag om samfundsbildningsfrågan, men jag vet att utan de här förändringarna hade vi som rörelse inte varit där vi är i dag.

Vilka är de största utmaningarna för pingströrelsen i framtiden?

– Att släppa fram nya generationer, utrusta nya dugliga församlingsledare och möta de stora samhällsutmaningarna vi ser runt omkring oss i dag. Den sociala utsattheten kommer inte minska och vi som församlingsrörelse behöver rusta oss för att möta de behoven.

Fler artiklar för dig