20 juni 2021

En tidning på kristen grundDokument

Jack-Tommy Ardenfors har trätt in i ett nytt skede i livet

Jack–Tommy Ardenfors. Mister Pingst. Uppvuxen i rörelsen, andedöpt som elvaåring, pastor i flera stora svenska pingstförsamlingar. Predikant, eldsjäl och beslutsfattare. Evangelist i själ och hjärta som har fortsatt att resa och predika långt efter pensioneringen. Nu har ett nytt skede i livet hunnit i kapp honom. En svår sjukdom begränsar hans möjligheter. Men Jack-Tommy räds inte. I stället är han fylld av tacksamhet och kärlek. Till Gud, frun Margareta och livet, för alla de ljuva gåvorna som han menar att han får ta emot. Varje dag.

1 av 3

Endast för prenumeranter

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar