21 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

Gör en riskbedömning innan du arrangerar samlingar

Alla arrangemang med mer än 500 personer är redan förbjudna eftersom smittrisken är stor ju fler som samlas. Men hur ska man tänka när det gäller mindre samlingar? Det finns faktiskt ett beslutsstöd från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som planerar samlingar av olika slag, oavsett hur många deltagare man räknar med, att göra en riskbedömning för att bestämma om riskerna kan minskas eller om samlingen måste ställas in. Myndigheten trycker på att man alltid bör fundera på om det går att göra mötet digitalt i stället.

Först och främst är det viktigt att informera att ingen med luftvägssymtom är välkommen att delta och att se till att det går att sköta handhygienen med tvål och vatten eller, om det inte är möjligt, med handsprit. Dessutom bör man sätta upp affischer om allmänna hygienråd.

Därutöver har Folkhälsomyndigheten identifierat en rad riskfaktorer som måste bedömas. Får man träff på många av dem bör sammankomsten ställas in eller skjutas upp. Men om det handlar om enstaka risker ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas, heter det.

Exempel på riskfaktorer är:

Stort antal deltagare.

Nära kontakt mellan deltagarna.

Deltagare med samhällsviktiga arbeten, exempelvis inom vård och omsorg.

Deltagare från riskgrupper. Äldre avråds ju från alla sociala kontakter men det kan finnas andra.

Inomhusevenemang.

Otillräckliga hygienåtgärder, det vill säga tillgång till handtvätt och desinfektion.

Alltför få toaletter.

Evenemang som varar mer än ett par timmar.

På webbsajten folkhälsomyndigheten.se finns mer information och den checklista vi återger nedan att skriva ut. Klicka på länken ”Nu finns information för arrangörer av evenemang”.

Läs mer Så slår coronakrisen mot samfundens årsmöten och konferenser

Läs mer Nu måste kyrkor och föreningar improvisera

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Dokument

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar