23 april 2021

En tidning på kristen grundDokument

Göran Schmidt, Genesis: Har inga problem med att jorden är 6 000 år

De tror bokstavligt på Bibelns skapelseberättelse och menar sig även ha vetenskapliga belägg för att jordens ålder räknas i tusentals år, inte miljarder. – I dag tar många kristna tyvärr evolutionsteorin för given, säger Göran Schmidt, ordförande i föreningen Genesis.

1 av 3
Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar