Dokument

Kyrkoherde: Kritiken är en skymf mot hela Sveriges prästerskap

Under nästa kyrkomöte kan Svenska kyrkans församlingar ges tillåtelse att starta begravningsbyråer - något som väckt en konflikt mellan andra begravningsbyråer och kyrkan • Fonus: Det är konkurrens på ojämlika villkor • Kyrkoherden: Detta är enda sättet att slå vakt om den kyrkliga begravningsseden.

Fler artiklar för dig