Buddhismens mörka baksida

Buddhismen ses av många som en ytterst fredlig religion. Men en ökad buddhistisk nationalism – och det faktum att religiösa minoriteter får det allt svårare i starkt buddhistiska länder – har delvis förändrat bilden.Inte helt sällan är det buddhistmunkar som ligger bakom aggressionerna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!