13 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Tvålarna var bara början

Per Erik Frykberg, Perk kallad, var en välkänd institution inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Under närmare 30 år var han på olika sätt knuten till stiftelsens expedition. Han började som pojksekreterare och slutade som informationschef.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar