15 maj 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Vad är väl en professors-installation på slottet ...

Det är installationsvecka för Jan-Åke Alvarsson. Visserligen har han varit professor i kulturantropologi i ett år, men det är den här veckan installationen sker. I dagarna två. - Det är en gammal tradition att allmänheten ska kunna lära känna de nya professorerna vid Uppsala universitet, berättar han.

Endast för prenumeranter

Kerstin Doyle

Kerstin Doyle är tidigare fast medarbetare på Dagen. Hon arbetade under många år som familjeredaktör, reporter och redaktör för tidningen Trons Värld.

Fler artiklar