06 maj 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Baptistförsamling skänker fem miljoner till forskning

Teologiska högskolan i Stockholm (THS) har fått en donation på fem miljoner kronor för att starta en forskarskola med inriktning på ”Kyrka i samtid”. Donationen kommer från Kungsholms Baptistförsamling i Stockholm som firar sin sista gudstjänst i sommar.

1 av 3
Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar