04 mars 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Vilka teser skulle Martin Luther ha spikat upp för arbetsgivare i dag?

Hallå där Eva-Lotta Grantén, stiftsprost i Lund, som den 24 augusti medverkar i ett seminarium om Luthers syn på arbete under Gotlands kyrkvecka.

Endast för prenumeranter

Linnéa Jimenez

Linnéa Jimenez är tidigare reporter på Dagen. Hon har också vikarierat som familjeredaktör.

Fler artiklar