23 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Våra omvägar för att slippa säga att någon är död

”Han har gått bort.” ”Hon har gått hem.” ”Han har trillat av pinn.” När döden drabbar oss har vi svårt att nämna den vid namn. Ofta kan vi inte ens säga orden död eller dog utan använder metaforer. Universitetslektorn Anna Vogel har tittat på detta språkliga fenomen.

Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar