03 mars 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Lättare för svårt sjuka att få kyrkliga hembesök

Just nu ställs vården av svårt sjuka allt oftare om från sjukhusvistelse till vård i hemmet. Men Sjukhuskyrkan står inte kvar på sjukhusen och stampar. Sedan mars förra året samarbetar Stockholms stift med de sjukvårdsteam som vårdar svårt sjuka i hemmen.

Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar