Jubilar

Olof om varför bibelläsningen går ner: ”Det handlar inte nödvändigtvis om själva bibeltexten utan hur vi läser”