17 juni 2021

En tidning på kristen grundJubilar


My Nygren fyller 25 år

25-åriga My Nygren ser idrotten som ett bra redskap att hjälpa unga vuxna hitta sin identitet i Gud.