Jubilar

Ghazal började gå till kyrkan som muslim för att få prata sitt modersmål. I dag är det hon som berättar om Jesus för andra – och hoppas att få göra det i svenska fängelser.