Jubilar

Missionären och pastorn Bertil Svensson fyller 70 år

“Åldern är inget man ska förneka, men för mig är det fortfarande full fart framåt som gäller”

Missionären och pastorn Bertil Svensson har i 50 år varit i missionens tjänst och när han fyller 70 fortsätter han arbetet.
– Har man upplevt en kallelse behöver den inte ta slut vid en viss ålder, den är livslång.

Bertil Svensson har jobbat som missionär i ett drygt decennium, generalsekreterare för Svenska missionsrådet samt som ansvarig för Missionskyrkans och sedermera Equmeniakyrkans internationella arbete i över 20 år. När Dagen når honom befinner han sig på Equmeniakyrkans kontor i Alvik. Här jobbar han sedan ett år tillbaka som vikarierande Afrika-samordnare. Egentligen var tanken att han skulle gått i pension, förklarar han, men det blev inte så mycket med det.

– Alla skrattar när jag säger att jag fasar ut, för det är ingen som tror på det.

Han pratar snabbt och drivet hörs i rösten.

– Åldern är inget man ska förneka, men för mig är det fortfarande full fart framåt som gäller. Har man upplevt en kallelse behöver den inte ta slut vid en viss ålder, den är livslång.

Bertil har behållit kontakten med folk i olika världsdelar som Kina, Indien, Kongo, Ecuador och Mellanöstern. En av hans viktigaste uppgifter är att fungera som mentor och stöd till yngre medarbetare och kyrkoledare, både i Sverige och utlandet.

– Det är lättare att öppna sig för någon utomstående som inte är med i samma sammanhang. Man vill inte uppfattas som svag och be om hjälp i våra systerkyrkor, på grund av kulturer.

Hans eget stöd i livet har varit hustrun Ulla, som gick bort i cancer förra året. Hon var också pastor och missionskallelsen var bådas övertygelse. Under det här året har han känt stor saknad, men också funnit styrka i att fortsätta arbetet.

– Jag har mött mycket nöd i världen, men mitt i den nöden finns gudsnärvaron. Jag berörs och gråter, men kan också samla mig ganska snabbt. Mitt arbete har varit meningsfullt.

Bertil Svenson predikar på Hönö 2021.

Han återkommer till den starka gudsupplevelse han hade i slutet av 1960-talet under en gospelkväll, eller “Gospel night” som det hette på den tiden, i Ljungby missionskyrka.

– Jag upplevde en väldig tydlig missionskallelse. Jag kände Guds tilltal.

Innan var planen att gå Handelshögskolan och ta över pappas firma, men från den kvällen ändrades kompassen.

– Ibland blir det inte som man planerar. Det blir bättre, säger han.

Han och Ulla gjorde sin första missionsresa till Portovelo i Ecuador 1978. Där, och på andra platser i Ecuador, arbetade de med pastorsutbildning och församlingsbygge i drygt tio år innan han gick in i rollen som generalsekreterare för Svenska missionsrådet.

I dag, efter 50 år i kyrkans tjänst, ser han hur den internationella missionen har gått från att vara styrd av svenskar till att bli ett mer ömsesidigt utbyte.

Bertil Svensson vid en nattvardstund vid Hassakeh i Syrien, nära Irak.

– Missionen ger församlingarna i Sverige mycket tillbaka. Man möts på lika villkor. Svenskarna har mycket att lära av våra systerkyrkor som lever i en annan ekonomisk situation.

– Deras gudstro och förtröstan står pall. Man kan inte vara beroende av samhället, säger han med övertygelse i rösten.

Han har sett förödelsen och nöden i länder som befinner sig i krig och sett människor blivit lemlästade, men han blir också berörd över läget i Sverige.

– Det finns en stark andlig misär i Sverige. Det är lika illa.

Han hoppas att ungdomar som söker sig till kyrkan ska få samma tydliga gudsmöte han själv fick i tonåren.

– Ungdomar och barn måste få tag i en levande tro. Det är den som bär dem genom hela livet.

Själv har han sex barn. I höst åker han till Ecuador och besöker en av döttrarna som jobbar som pastor och ledare för en bibelskola.

– Varje barn måste följa sin kallelse. Men det är såklart roligt när de är engagerade i kyrkans arbete.

---

Fakta: Bertil Svensson

Bor: Bymarken i Jönköping

Familj: Sex barn, 14 barnbarn och en mor som är 100 år.

Aktuell: Fyller 70 år den 5 oktober.

Firar: Öppet hus lördagen innan.

Önskar sig: Gör en insamling till hälsovården i Kongo.

Intressen: Familj, vänner, församling och mission. Idrottsintresserad, åker skidor och cyklar. Är ordförande i Andreasförsamlingen Fjällstugan

Favoritbibelvers: Matteus 6:33.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig