Till minneSaman Yousefi är död. Anna Braw vid pennan har skrivit detta minnesord om honom, som fler av hans vänner och kollegor har skrivit under på.