19 september 2021

En tidning på kristen grundTill minne
Gert Lindell är död. Jens Lunnergård, medlem i Roseniuskyrkan, sekreterare i Roseniussällskapet, har skrivit detta minnesord om honom.