Till minne

Ossi Hiltunen är död. Martin Ström, Internationell Missionsledare, Svenska Alliansmissionen har skrivit detta minnesord om honom.

Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman är död. Krister Andersson, missionsföreståndare, Svenska Missionskyrkan,1993–2004 har skrivit detta minnesord om honom.