Till minne

Hans Ström är död. Håkan Karlsson, vän och styrelseledamot av OM har skrivit detta minnesord om honom.