(G) som i Gud, Tidningen Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen bjuder under Almedalsveckan in till sex intressanta seminarier i Krukmakarens Hus (Frälsningsarmén), Mellangatan 21.

Om staten och religionen, kl 09.30–10.30

Relationsstatus: stat och religion – it is complicated

Politiker föreslår demokratikrav för att få stöd och vigselrätt eller att kyrkors scoutverksamhet inte ska få några bidrag om man avslutar med att be Gudsomhaver. Går Sverige allt mer mot en samhällsmodell grundad på sekularism av fransk modell eller är det regelrätta fördomar mot religion vi ser? Är det dags för relationsterapi - eller skilsmässa?

Moderator: Frida Park, opinionsredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Jakob Forssmed, socialminister (KD)
 • Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt styrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet
 • Jacob Olofsgård, riksdagsledamot (L)
 • Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd

---


Om människosyn inom kriminalvården, kl 15.00–16.00

Öga för öga eller förlåtelse?

Kriminalvård eller straffverk? Ska fokuset ligga på att avskräcka mot kriminella handlingar genom hårda straff? Eller ska fokus ligga på att intagna rehabiliteras så de kan återvända till ett normalt liv efter avtjänad tid? Har kriminalvården ens tillräckligt med resurser för det? Hur ska kriminalvården vara utformad och arbeta för att minska återfall i kriminalitet?

Moderator: Felicia Ferreira, vd och chefredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Ulrika Liljeberg, jurist och åklagare, andre vice partiordförande (C)
 • Jacques Mwepu, fängelsechef, kriminalvården Kumla
 • Sebastian Stakset, artist och författare

---


Samtal med Elisabet Svantesson, kl 16.00–17.00

Intervju med Sveriges finansminister

Felicia Ferreira, chefredaktör på tidningen Dagen samtalar med Elisabet Svantesson, finansminister (M).Om surrogatmödraskap, kl 09.30–10.30

Barn till varje pris

“Kan jag beställa ett barn med bra längd, bollsinne och rätt etnicitet, tack?” I dag är surrogatmödraskap olagligt i Sverige, men allt fler reser till andra länder för att betala någon att upplåta sin livmoder, inte sällan i länder där kvinnor riskerar att utnyttjas. Är det dags att tillåta surrogatmödraskap i Sverige eller behövs strängare regler för att motverka kommersiella förmedlingar som vill tjäna pengar på människors smärtsamma barnlängtan? Vad händer med synen på mänskligt liv när det kan specificeras och specialbeställas? Är surrogatbarnen offer för det som kommer bli nästa adoptionsskandal?

Moderator: Felicia Ferreira, chefredaktör, tidningen Dagen


Om folkhögskolan, kl 15.00–16.00

Hur flummigt får det bli för skattebetalarnas pengar?

Folkbildning, kompetensförsörjning och en andra chans. Vissa ser folkhögskolorna som ett viktigt verktyg i att garantera kompetensförsörjning, värna integrationen och motverka utanförskap. Andra menar att de är flumskolor som utan resultat mjölkat pengar från staten. Är Folkhögskolorna en rest från historien som inte längre behövs eller sista tåget till delaktighet i svenska samhället? Hur ser framtiden ut för folkhögskolorna i Tidöpartiernas Sverige?

Moderator: Frida Park, opinionsredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Anna Ekström, ordförande RIO, tidigare skolminister (S)
 • Linda Alexandersson, rektor, Hyllie Park folkhögskola
 • Alexander Christiansson, kulturpolitisk talesperson (SD)
 • Ingemar Forss, missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan

---Om religions- och yttrandefrihet, kl 09.30–10.30

Koranbränning, böneutrop och Jesusmarsch – får allt plats i Sverige?

Efter Paludans koranbränningar höjs röster för att förbjuda koranbränningar. Samtidig kräver andra tyckare att muslimska böneutrop helt ska förbjudas. Polisens beslut att tillfällig förbjuda bränning av koranen väckte stor debatt under våren. Hur står det till med religionsfriheten och yttrandefriheten i Sverige? Ska religioner få höras och synas, ska trossystem få kritiseras och hädas? Förstår sig Sverige på hur religion fungerar?

Moderator: Frida Park, opinionsredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Sara Skyttedal, europaparlamentariker (KD)
 • Richard Jomshof, ordförande justitieutskottet (SD)
 • Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria
 • Sakine Madon, politisk chefredaktör Upsala Nya Tidning

---


Om AI och etik, kl 15.00–16.00

Du sköna nya AI-värld?

Nyheter om den nya artificiella intelligensens möjligheter sköljer över oss. Men vi hör även om riskerna. Utvecklingen drivs på av aktörer och stater som öser pengar över projekten i sin iver att erhålla den digitala ledartröjan. Samtidigt vädjar fronten om att utvecklarna ska dra i bromsen så att politiker och lagstiftning hänger med. I Nederländerna fick AI en människa att avsluta sitt liv och forskare varnar för att AI kan få vår civilisation att gå i graven. Vem värnar människovärdet i en värld där smarta robotar tar över?

Moderator: Felicia Ferreira, chefredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Erik Slottner, civilminister (KD)
 • Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria och författare
 • Arash Gilan, VD för Viva media, författare och leder podcasten VD-podden
 • Andreas Ekström, journalist, författare och föreläsare

---Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig