Nyheter

Från antisemitism och islamofobi till samexistens − se hela seminariet här

(G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Evangeliska frikyrkan och pingströrelsen bjuder in till tre seminarier från Almedalsveckan

Om antisemitism och islamofobi, 16.00–17.00 den 27 juni

Från antisemitism och islamofobi till grannskap och samexistens − går det?

Vilka är drivkrafterna bakom antisemitism och islamofobi i det svenska samhället och hur kan dessa motverkas och broar bryggas?

Efter Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget i Gaza har motsättningar och polarisering ökat – inte bara regionalt utan globalt. På svenska gator skanderas antisemitiska budskap och bland muslimer finns en oro för en ökande islamofobi. Hur ska klyftan mellan judar och muslimer kunna överbryggas? Vilken roll spelar försoningen i en närmandeprocess? Vad kan kyrka och politik bidra med i detta?

Moderator: Felicia Ferreira, chefredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan
 • Ute Steyer, rabbin, Stockholms judiska församling
 • Christer Mattsson, forskare och föreståndare, Segerstedtinstitutet
 • Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling

---

Om rättigheter för transpersoner, 10.00–10.50 den 27 juni

Vem tar ångrarnas parti?

Rättigheter för transpersoner engagerar, det visade inte minst debatten i riksdagen före omröstningen av den nya förenklade lagstiftningen kring juridiskt kön. Men vem tar parti för ångrarna, de som genomfört delvis eller fullständig transition och ångrar sig?

Den nya lagen gör det enklare byta juridiskt kön utifrån självbestämmande. Många efterfrågar en snabbare process för att få tillgång till stöd och vård. Samtidigt ökar kritiken angående den bristande evidensen i vården som ges till personer som upplever sig leva i fel biologiskt kön. En vård som dels kan vara irreversibel och som innebär livslånga biverkningar. Transpersoner är många gånger utsatta, men är samtidigt uppbackade av inflytelserika intresseorganisationer. Men vem stöttar ångrarna?

Moderator: Frida Park, opinionsredaktör, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Carolina Jemsby, journalist och författare
 • Liza-Maria Norlin, partisekreterare, (KD)
 • Jakob Olofsgård, partisekreterare, (L)

---

Om svenska biståndet, 14.00–15.00 den 27 juni

Största förändringen av biståndet någonsin − hur påverkas världens utsatta?

Regeringen och samarbetspartiet SD omformar svenskt bistånd genom fokus på företagssamarbeten och Sveriges närområde, men reformen har mött stark kritik. Ökad effektivitet, enligt regeringen. Risk för att fattiga och utsatta glöms bort, enligt stora delar av civilsamhället.

Tidöpartierna har lanserat den största förändringen av svenskt bistånd på årtionden, där stort fokus läggs på företagssamarbeten och Sveriges närområde. Kommer den nya inriktningen göra att biståndet får större genomslagskraft eller innebär paradigmskiftet att några av världen fattigaste länder prioriteras ner och att utsatta människor riskerar att bli utan hjälp? Stora delar av civilsamhället har under våren kritiserat reformagendan och pekat på områden och människor som inte får glömmas bort. Hur går det egentligen ihop att regeringen säger att man vill betona civilsamhället samtidigt som folkrörelsebiståndet ifrågasätts?

Moderator: Steven Crosson, ledarskribent, tidningen Dagen

---

Medverkande
 • Morgan Johansson, riksdagsledamot och vice ordförande utrikesutskottet, (S)
 • Gudrun Brunegård, riksdagsledamot (KD)
 • Niclas Lindgren, direktor, PMU
 • Josephine Sundqvist, generalsekreterare, Läkarmissionen

---

Fler artiklar för dig