"Högre kvalitet i privat driven vård"

Privat drivna vårdcentraler håller högre kvalitet än de offentligt drivna. I alla fall om man ska tro den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och Landsting. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!