24 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Hundratals romer får skadestånd

Drygt 500 romer har hittills fått skadestånd efter att ha registrerats av Skånepolisen.

Totalt har Justitiekanslern godkänt utbetalning av 2,6 miljoner kronor och varje dag vänder sig ytterligare ett 20-tal personer till JK med krav på skadestånd, skriver Dagens Nyheter.

Sedan polisens olagliga register avslöjades har drygt 1 900 personer vänt sig till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) för att få reda på om de är med i registret.

– Vi drunknar i ärenden här, säger enhetschefen Patrik Skogh på SIN till DN.

På onsdagen lämnade SIN över drygt 150 ärenden till Justitiekanslern. I maj beslutade JK att alla registrerade skulle få en ersättning på 5 000 kronor.

Många vänder sig också direkt till Justitiekanslern efter att ha fått det bekräftat från polismyndigheten att de är med i registret.

– Med de senaste ärendena från SIN är vi uppe i ungefär 900 ärenden. säger handläggaren Thomas Hedstrand på JK.

De som vände sig till JK i maj har redan börjat få sitt skadestånd utbetalt från polisen.

– De personer vi har varit i kontakt med verkar nöjda med handläggningen, säger Thomas Hedstrand.

Fler artiklar