Ickevåldspriset till kristen aktivist

– Fler borde ifrågasätta varför Sverige tillverkar vapen när vi samtidigt säger oss försvara mänskliga rättigheter.Det säger kristne aktivisten Martin Smedjeback som tog emot Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!