19 september 2021

En tidning på kristen grundKundcenter

Dagens integritetspolicy

I detta dokument beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in om dig.

Uppgifterna vi inhämtar är väl skyddade. Vi säljer inte och kommer inte att sälja dessa vidare.

Genom att samla in uppgifter om dig kan vi leverera tjänsten du har beställt. Läs mer under rubriken “Leverera produkten/tjänsten”.

Denna integritetspolicy förklarar vilken typ av personuppgifter vi samlar in, antingen vi får dem från dig eller andra. Den beskriver också hur vi använder dem. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera dig eller som vi kan koppla till dig. Policyn visar också vad du kan göra med uppgifterna vi samlar in. Du kan be om att få se vilka uppgifter vi lagrar och du kan be om att vi raderar dina uppgifter. Detta kan du göra via Min sida på Dagen.se eller genom att kontakta kundtjänst. Information om ditt konto på Min sida får du genom eget användarnamn och ett lösenord. Läs mer om dina rättigheter under rubriken Dina rättigheter och valmöjligheter.

Ansvarig:

Det är Dagen genom dess vd som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer under rubriken Personuppgiftsansvarig.

Därför samlar vi in uppgifter:

När du är prenumerant har vi ett avtal med dig som kund. Därför behöver vi information om dig. Om du ska få tjänsten du har beställt, måste vi veta vart den ska levereras och hur vi kan kontakta dig. Läs mer om hur vi använder informationen under rubriken Hur vi använder personuppgifter.

Vi kan till exempel använda dina persongifter för analys. Syftet kan vara att förbättra våra produkter. Läs mer under rubriken Berättigat intresse.

Dessa uppgifter samlar vi in:

Vi kommer i allmänhet att hämta in uppgifter från dig när du registreras som kund. Det kan vara namn, adress, telefonnummer och e-post. Vi samlar också in uppgifter om dig automatiskt. Det gör vi för att förstå hur du använder våra tjänster. Läs mer under rubriken Om Kakor. Dagen skyddar dina uppgifter på ett säkert sätt som lagen kräver.

 • Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 16 år. Läs mer under rubriken Uppgifter om barn.
 • Vi kan lämna ut uppgifter till offentliga myndigheter. Läs mer under rubriken Utlämning av personuppgifter.
 • · För att kunna ge dig en bra produkt, kommer vi att använda uppgifterna för att kontakta dig. Läs mer under rubriken Kommunikation, marknadsföring och annonsering.
 • Uppgifter om dig och din användning av tjänsterna delas med andra företag i Dagen för att kunna leverera tjänsten du har beställt.

Har du frågor om dina personuppgifter? Kontakta kundtjänst på telefon 08-619 24 00

Personuppgiftsansvarig

Dagens vd ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktinformationen till Dagen är:

Adress: Dagen, 105 36 Stockholm

Telefon: 08-619 24 00 Organisationsnummer: 556197-7025

Varför samlar vi in personuppgifter?

Den rättsliga grunden för att samla in och använda dina personuppgifter är antingen för att fullgöra ett avtal vi har med dig som kund, eller en bedömning baserad på berättigade intressen.

Fullgörande av avtal

Användning av dina personuppgifter kan vara nödvändig för att fullgöra avtalet du har med oss. Till exempel för att fullgöra ditt köp av ett abonnemang, leverera avtalad produkt till dig, för att registrera och upprätthålla kundrelationen med dig, för att hjälpa dig med leveransproblem eller för att svara på förfrågningar från dig.

Berättigade intressen

Vi kan använda dina personuppgifter till ändamål som är i vårt berättigade intresse. Det är till exempel i vårt berättigade intresse att utföra analyser och förbättra våra produkter, tjänster, annonser och innehåll på våra webbsidor och i appen, eller att använda dina personuppgifter för administrativa eller juridiska ändamål eller för att upptäcka bedrägerier.

När vi behandlar personuppgifter på den rättsliga grunden berättigat intresse, är detta i de fall där nackdelen för våra kunder inte överstiger fördelarna med behandling av personuppgifter. Vi lagrar uppgifter om våra kunder så länge vi anser att det är nödvändigt. Av erfarenhet vet vi att våra kunder vill ha möjlighet att starta och avsluta abonnemanget. Det är därför en fördel för kunden om vi har kontaktinformation och leveransadress så att vi kan ta kontakt via telefon och informera om våra förmånliga erbjudanden och kundfördelar vid den tidpunkten, eller att kunden själv tar kontakt med oss.

Dessa av personuppgifter samlar vi in

Dagen omfattas av personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen, den Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, vid sin behandling av personuppgifter. Vi kommer huvudsakligen att inhämta personuppgifterna som registreras direkt från dig som kund.

Om Dagen vill inhämta uppgifter från dig som inte är nödvändiga för att fullgöra avtalsförhållandet, ska vi först informera dig om att det är frivilligt att tillhandahålla uppgifterna och vad uppgifterna kommer att användas till. I dessa fall kommer vi att inhämta ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Vi samlar inte in känsliga uppgifter om våra kunder.

Uppgifter du tillhandahåller till oss

Dagen behandlar uppgifter som du ger till oss till följd av att du blir kund hos oss. Detta sker till exempel på våra webbsidor vid beställning av olika typer av produkter, eller via telefon med kundcenter. Dagen behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Identifikationsinformation som till exempel namn.
 • Kontaktinformation som telefonnummer, adress och e-postadress.
 • Finansiell information som kund- och produktavtal och transaktionsuppgifter.

Information vi samlar in automatiskt

Vi samlar automatiskt in information om dig, som till exempel via Google Analytics, som hjälper oss förstå hur våra kunder använder tjänsterna vi erbjuder och vilket innehåll som skapar mest engagemang och läsning. Vi samlar in sådan information med hjälp av kakor (cookie) och liknande tekniker när du använder, loggar in på eller interagerar med oss via våra webbsidor eller vår app.

Vi kan till exempel samla in information om vilken typ av enhet du använder när du går in på våra webbsidor, operativsystem och version, din IP-adress, ungefärlig geografisk plats som angetts av din IP-adress, vilken webbläsare du använder, sidorna du besöker på våra webbplatser och hur du samverkar med innehållet som är tillgängligt på våra webbplatser.

För mer information om automatisk inhämtning av uppgifter, se separat punkt om kakor.

Uppgifter vi fått från andra källor

Vi kan motta uppgifter om dig från andra källor, inklusive tredje part, som till exempel Bisnode. Vi skyddar uppgifter vi får från tredje part i enlighet med praxis som beskrivs i denna policy och vi följer också ytterligare restriktioner som datakällan ålägger.

Uppgifter om barn

Dagen vänder sig inte till barn under 16 år och har inte heller för avsikt att göra det. Även om besökande i alla åldrar kan navigera på våra webbsidor eller använda vår app, samlar vi inte medvetet in eller ber om personuppgifter från personer under 16 år utan vårdnadshavares samtycke. Om vi via föräldrar eller andra vårdnadshavare, eller på annat sätt upptäcker att ett barn under 16 år har registrerats på vår webbplats genom att använda falska uppgifter, kommer vi att stänga barnets konto och radera barnets personuppgifter från våra arkiv.

Utlämning av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till offentliga myndigheter, däribland skattemyndigheter och polisen, samt andra utomstående när detta följs av lagstadgad informationsskyldighet. Överföring av personuppgifter till Dagens personuppgiftsombud anses inte som utlämning.

Dagen kommer också att lämna ut personuppgifter till andra koncernbolag, om utlämning är nödvändig för att uppfylla styrnings-, kontroll- eller rapporteringskrav som stipuleras i lag eller är i enlighet med lagen.

Hur vi använder personuppgifter

Dagen använder uppgifterna vi samlar in för att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster vi erbjuder, vilket också omfattar användning av uppgifterna för att förbättra och personligt anpassa användarupplevelsen. Vi använder också uppgifterna för att kommunicera med dig, till exempel för att informera dig om abonnemangsfördelar, nya produkter eller tjänster, säkerhet och andra typer av uppdateringar.

Dagen använder uppgifterna för följande ändamål:

 • Leverera vår produkt/tjänst
 • Kundservice
 • Produktförbättringar
 • Säkerhet och tvistlösning
 • Affärsverksamhet
 • Kommunikation, marknadsföring och annonsering

Leverera produkten/tjänsten

Vi använder uppgifter för att kunna leverera, driva, stötta och förbättra Dagens produkter och tjänster och för att säkerställa en bra användarupplevelse. Denna praxis är nödvändig för att kunna uppfylla avtalet vi har med dig.

Kundservice

Vi använder uppgifter för att svara på kundförfrågningar, som kan gälla ändringar av personuppgifter, ändring av abonnemang, ändring av betalningsmetod eller period och tekniskt användarstöd som till exempel är kopplat till inloggning. Denna praxis är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet vi har med dig och för att tjäna våra berättigade intressen.

Produktförbättringar

Vi använder uppgifter för statistiska syften för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster däribland att upprätthålla och förbättra våra produkters och tjänsters prestanda. Samt för att utveckla och lägga till nya funktioner eller möjligheter till exempel att använda felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktionerna. Vi använder sök och klick för att förbättra sökresultatens relevans och använda användningsuppgifter för att avgöra vilka nya funktioner som bör prioriteras. Denna praxis är nödvändig för att kunna tjäna våra berättigade intressen.

Säkerhet och tvistlösning

Vi använder uppgifter för att stärka våra digitala produkters- och kunders säkerhet, för att upptäcka bedrägerier, för att lösa tvister och för att tillämpa våra avtal. Denna praxis är nödvändig för att kunna tjäna våra berättigade intressen.

Affärsverksamhet

Vi använder uppgifter för att utveckla aggregerad analys- och företagsinformation som gör att vi kan bedriva verksamheten, skydda, fatta informerade beslut och rapportera verksamhetens resultat. Denna praxis är nödvändig för att kunna tjäna våra berättigade intressen.

Kommunikation, marknadsföring och annonsering

Vi använder uppgifterna vi samlar in, för att leverera och personligt anpassa vår kommunikation till dig. Vi kan till exempel kontakta dig via e-post eller annan form av elektronisk kommunikation för att informera dig om nya produkter eller uppdatera dig om ett kundserviceärende eller bjuda in dig att delta i en undersökning så länge du är kund hos oss.

Användning av kakor

Kakor (ofta kallade cookies) lagrar olika typer av uppgifter lokalt på din enhet via din webbläsare. Sådana lokalt lagrade uppgifter kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat på våra webbsidor, vilken webbläsare du använder, vilka annonser som har visats och motsvarande beteende hos webbplatser.

På Dagen använder vi till exempel kakor för att lagra din inloggningsinformation så att du direkt får tillgång till allt det ditt abonnemang ger dig.

Genom att använda Dagens webbsidor, som till exempel Dagen.se eller dagenjobb.se, samtycker du till att vi kan placera kakor i din webbläsare.

Det finns olika typer av spårning och de kan delas in på olika sätt.

Efter utgångstid

 • Sessionslagring - innehåller endast uppgifter från ditt nuvarande besök. När du avslutar besöket (sessionen) raderas uppgifterna från din enhet. När du till exempel stänger alla öppna webbläsarfönster eller stänger av enheten, raderas de sessionsbaserade uppgifterna automatiskt.
 • Beständig lagring - denna information förblir lagrad efter att du avslutat din session fram tills ett visst datum. Den varierar med ändamålet och kan vara imorgon, nästa vecka eller nästa år. Beständig lagring kan raderas manuellt i din webbläsare.

Efter vilken domän de tillhör

 • Första part - placeras av den som driver webbplatsen du är inne på. Detta är lokal lagring vi sätter själva, bland annat för att webbplatsen ska fungera och för att du som användare ska få bästa möjliga upplevelse.
 • Tredje part - sätts av andra än den som driver webbplatsen. Detta kan till exempel vara annonsörer som vill mäta effekten av annonser. Dessa kakor omfattas av respektive personuppgiftspolicyer för de externa tjänsterna till exempel Facebooks riktlinjer för användning av uppgifter.

Pixlar och andra liknande tekniker

Utöver kakor använder vi ibland små grafiska bilder så kallade ”pixlar” (även kända som ”web beacons”, ”clear GIFs” eller ”pixel tags”). Vi använder pixlar i e-postmeddelanden vi skickar till dig (om du har valt att motta sådan kommunikation) för att få veta om e-postmeddelandena har visats. Dessutom använder vi pixlar från tredje parter (t.ex. Google, Facebook och andra annonsnätverk) för att kunna leverera annonser som är relevanta med avseende på dina intressen. Detta är filer som kommer från vårt annonsnätverk och vår trafikleverantör och som spårar aktiviteten på olika webbplatser. Filerna lär annonssystemet känna igen kakor och vilken enhet du är på, för att förstå vilka annonser som ska visas och vilka som visats senast.

Därför använder vi kakor

Vi använder kakor för att ge dig relevant information när du besöker vår webbplats. Vi kan till exempel lagra historiken över vilka annonser du har sett i din webbläsare och se vilka kategorier du har visat intresse för den senaste veckan.

Vi använder också lokal lagring för att förenkla och förbättra våra tjänster, ge dig relevant information när du besöker våra tjänster, mäta trafik och för att samla statistik.

Några av våra spårningar är helt avgörande för att du ska kunna navigera på våra webbplatser och använda deras funktioner. Utan dessa kakor fungerar inte våra tjänster som till exempel varukorgen på våra webbplatser, automatisk inloggning och rekommendationer av artiklar. Andra kakor går mer på prestation och de samlar in information om hur du använder våra webbplatser. Dessa uppgifter kan användas för att optimera vår webbplats och göra det enklare för dig att navigera.

Kakor för funktionalitet gör att våra webbplatser kan komma ihåg val du gör och anpassa upplevelsen för dig. Vi kan till exempel lagra din geografiska plats så att vi kan visa dig de webbsidor som är relevanta för ditt område.

Vi använder kakor för analys, t.ex. de som tillhandahålls av Google Analytics, för att ta reda på saker som hur länge besökande stannar kvar på våra webbplatser, vilka sidor de tycker är mest användbara och hur de kom till våra webbsidor.

Dessutom kan vi använda kakor från tredje part för att mäta och analysera användningen av webbsidorna och se beteendemönster för att:

 • Sätta samman målgrupper för marknadsföringsändamål.
 • Förenkla annonsstyrning.
 • Förbättra webbsidornas funktionalitet.

Så fungerar kakor från annonsörer och tredje part

När du använder våra tjänster kan annonsörer och tredje part placera kakor för att mäta och analysera effekten av annonsering. Därutöver används de för att öka relevansen hos annonser som visas, samt undvika annonsbedrägerier. Vi har utarbetat strikta riktlinjer för hur sådana aktörer kan samla in och använda uppgifter om våra besökande.

Så styr du kakor från annonsörer och tredje part

Listan nedan består av de vanligaste annonsverktygen. Därutöver kommer det att vara olika tredjepartsverktyg beroende på vilka annonser som laddas ner på våra sidor. Dagen kräver att alla dessa begränsar sin användning av uppgifter i enlighet med vår datapolicy för annonsörer. En rad aktörer låter dig också göra inställningar som begränsar uppgifterna som används för att visa dig annonser på sidor som youronlinechoices.com och youradchoices.com.

OBS: Alla begränsningar eller stopp av kakor kommer att minska våra webbsidors funktionalitet och kan leda till oönskade konsekvenser som att automatisk inloggning slutar fungera, rekommenderad läsning blir mindre relevant mm.

Möjlighet till inaktivering

Så kan du se vilka kakor som lagras i webbläsaren

I webbläsarinställningarna hittar du vanligtvis en översikt över alla kakor som lagras så att du eventuellt kan radera dem som du inte vill ha. Webbläsaren lagrar vanligtvis alla kakor i en särskild mapp på hårddisken, så att du också kan undersöka innehållet mera i detalj.

Det finns också tjänster som har utvecklats just för att användare ska kunna följa med i kakor och andra spårningsmekanismer, till exempel www.ghostery.com eller www.disconnect.me.

Så kan du administrera kakor i webbläsaren

De flesta webbläsare är inställda så att de accepterar kakor automatiskt, men du kan själv ändra inställningarna så att de inte accepteras. Kom ihåg att detta kan leda till att våra webbsidor inte fungerar optimalt. Du kan till exempel behöva logga in på nytt varje gång.

Samma inställningar låter dig vanligtvis välja vilka webbsidor du tillåter kakor från, inklusive tredje part som är knutna till webbsidorna. Du kan också be om att bli meddelad varje gång en ny spårning lagras.

Så kan du radera kakor i olika webbläsare

Exakt hur du går tillväga beror på din enhet och vilken webbläsare du använder:

Cookieinställningar i Internet Explorer

Cookieinställningar i Firefox

Cookieinställningar i Google Chrome

Cookieinställningar i Safari web och iOS.

Om du vill begränsa kakor som används för annonsering, kan du ladda ner en blank kaka (”opt-out cookie”) från våra olika annonspartner, eller använda egna lösningar som till exempel youronlinechoices.com.

Så gör du för att använda våra webbsidor utan att lämna spår

Du kan öppna din webbläsare i ”Inkognitoläge”. Detta gör du vanligtvis genom att högerklicka på webbläsarikonen och välja ”Nytt Inkognitofönster” i Chrome, ”Starta In-private-visning” i Explorer eller ”Nytt privat fönster” i Firefox. På mobiltelefon/surfplatta (Android) kan du hålla in ikonen för att få upp motsvarande valmöjligheter, eller välja ”privat” i webbläsare i Apple-produkter.

Dagen delar informationen med ett fåtal andra

Information om dig och din användning av tjänsterna delas med andra företag i Dagen för att kunna ge dig relevant innehåll. Informationen används också i analyssyfte och för att förstå marknadstrender i alla tjänster.

Vi delar också i enstaka fall personuppgifter med andra företag, organisationer och enskilda personer utanför Dagen. Detta är i första hand för att kunna ge dig bättre och säkrare produkter och tjänster.

Här är de viktigaste exemplen:

 • När andra utför tjänster på våra vägnar. Detta kan t.ex. vara när vi använder en tredje part för att genomföra betalningstransaktioner, eller t.ex. verktyg från Google Analytics för att analysera användningen av våra tjänster. Dessa företag har inte tillgång till att använda denna information för något annat syfte än att utföra tjänster för oss.
 • När du ber oss dela med andra. Om du till exempel beställer leverans av papperstidning delar vi leveransinformation med distributören.
 • Av säkerhetsskäl. För att skydda dig mot att obehöriga får tillgång till ditt användarkonto kan våra webblösningar använda externa säkerhetstjänster som baseras på personuppgifter.
 • Offentliga myndigheter som skatteverket, tullverket, polisen och livsmedelsverket kan i vissa fall kräva att vi lämnar ut uppgifter. Vi kan till exempel åläggas att lämna ut annons- och meddelandehistorik.
 • För att förhindra bedrägerier eller lösa tvister kommer relevant information att kunna lämnas ut till motpart i en tvist eller andra.

Alla som behandlar uppgifter på Dagens vägnar omfattas av ett databehandlingsavtal. Du kan när som helst kontakta kundtjänst för att få en uppdaterad översikt över våra personuppgiftsbiträden.

Säkerhet, lagring och kvarhållning av personuppgifter

Dagen är mån om att skydda dina personuppgifter. Även om vi gör det som förväntas av oss för att skydda personuppgifterna vi samlar in, är inga säkerhetssystem ogenomträngliga.

Vi använder en rad tekniska och organisatoriska åtgärder och branschstandarder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra att information om dig utsätts för stöld, missbruk och obehörig åtkomst, utlämning, ändring och förstörelse.

Vi lagrar till exempel personuppgifterna du uppger i tekniska lösningar som har begränsad åtkomst och är placerade i kontrollerade lokaler. Dessutom säkerställer vi också att våra tredjeparts-datacenterleverantörer har tillräckliga säkerhetsåtgärder på plats.

Du kan endast få åtkomst till din kontoinformation och tjänsten genom att använda ett individuellt användarnamn och lösenord. För att skydda sekretessen för dina personuppgifter måste du hålla ditt lösenord hemligt och inte ge det till någon annan. Meddela oss omedelbart om du tror att ditt lösenord har missbrukats. Kom ihåg att alltid logga ut och stänga din webbläsare när du är klar med en session. Observera att vi aldrig kommer att be dig uppge ditt lösenord.

Om du har frågor om dina personuppgifters säkerhet, kan du kontakta kundtjänst på telefon 08-619 24 00

Överföring

Personuppgifter som samlas in av Dagen, kan lagras och behandlas i ditt land eller i vilket annat land som helst där Dagen eller dess associerade företag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer är belägna eller bedriver verksamhet.

Dagen har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter när de överförs internationellt, till exempel genom att ha databehandlingsavtal och ev. tredjelandsavtal om det är utanför EU/EES.

Lagring av information

Dagen behåller dina personuppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att du ska kunna använda webbplatsen och dina tjänster, för att tillhandahålla service till dig, för att följa det vid varje tidpunkt gällande regelverket (inklusive det som gäller lagring av dokument), för att lösa tvister och som i övrigt är nödvändigt för att ge oss möjlighet att bedriva vår verksamhet.

Alla personuppgifter vi samlar in kommer att omfattas av denna integritetspolicy och våra interna riktlinjer för vår lagring.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Vi vill att du ska ha kontroll över hur vi använder dina personuppgifter.

 • Du kan be oss om en kopia av dina personuppgifter som vi har.
 • Du kan informera oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter, eller be oss korrigera några av personuppgifterna vi har om dig.
 • I vissa situationer kan du be oss radera, blockera eller begränsa personuppgifterna vi har om dig, eller invända mot de sätt vi använder dina personuppgifter på.
 • I vissa situationer kan du också be oss att skicka personuppgifterna du har gett oss, till en tredje part.

Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, kan du ta kontakt med vårt kundcenter (telefon 08-619 24 00) eller logga in på Min sida. Du måste legitimera dig för att vi ska lämna ut eller radera uppgifter vi har lagrade om dig. Vi kommer att svara på förfrågningar om åtkomst till eller radering av dina personuppgifter så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

När vi använder dina personuppgifter med ditt föregående samtycke, kan du alltid återkalla ditt samtycke. När vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse eller i allmänhetens intresse, har du dessutom alltid rätt att motsätta dig sådan användning av dina personuppgifter.

Vi kommer att göra vårt bästa för att samarbeta med dig om att hitta en rimlig lösning på varje klagomål eller farhåga du kan ha angående vår användning av dina personuppgifter. Om du inte anser att vi kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem, har du rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen.

Preferenser för kommunikation, marknadsföring och annonsering

Du kan välja att avsluta abonnemang på alla massutskick av e-post från Dagen genom att följa länken under texten ”Avregistrera”, som medföljer alla e-postmeddelanden du får. Vi respekterar ditt val och kommer att sluta skicka säljfrämjande e-post efter att du har avregistrerat dig.

Observera att vi oberoende av kommunikationsinställningarna kommer att fortsätta kommunicera med dig i samband med ändringar av villkor, leverans av produkter, avbrott i tjänsten eller annan viktig information.

Här kontaktar du oss

Om du har frågor om användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta kundtjänst på telefon 08-619 24 00.

Såvida inte annat anges, är Dagens personuppgiftsansvarig för personuppgifter vi samlar in genom produkterna och tjänsterna som denna integritetspolicy gäller.