Israel mest omtvistat på Wikipedia

Av de tio mest kontroversiella ämnena på Wikipedia, det digitala uppslagsverket som skrivs av läsarna, har nästan samtliga någon koppling till religion. Ämnet man är mest oense om är Israel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!