Kristen trollkarl väljer talangjakten

Den kristne magikern Samuel Varg Thunberg valde bort Kanal 5:s nya talangjakt för trollkarlar eftersom han inte ville bli en ny Uri Geller.
Per Johan Råsmark är även han kristen trollkarl, men gjorde ett annat val.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!