Kristna satsar på mormonen Romney

Evangelikala protestanter driver nu en massiv kampanj för att mormonen Mitt Romney och katoliken Paul Ryan ska väljas till USA:s nästa president och vicepresident.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!