Kritik mot bön på kristen skola

Skolinspektionen kritiserar Mariaskolan i Umeå för att ha morgonandakter och bön som inslag i undervisningen. Skolan, som drivs av Umeå Kristna Friskoleförening, har tidigare kritiserats för att andakterna varit obligatoriska och Skolinspektionen menar nu att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder efter kritiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!