12 april 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

En människa är okränkbar

Vi lyfter sällan fram de etiska dimensionerna i beslut som vi fattar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar