16 maj 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Daniel Bäckström (C): Kristna behövs där beslut fattas och frågor avgörs

Många gånger har jag upplevt bönesvar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar