15 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Om lydnad och om att tänka själv

Maria Modig skriver i boken ”Den nödvändiga olydnaden” om terrorism: ”Terrorism är inte ett extremt uttryck för olydnad. Tvärtom. Den är den blinda lydnadens perverterade förlängning som kommer till uttryck.”

Endast för prenumeranter
Fler artiklar