07 mars 2021

En tidning på kristen grundKultur

"Mångfalden i musiken är oerhört viktig"

Musikprofilerna Gunnel och Fred Sjöberg i Örebro har tagit ännu ett steg i sina musikaliska karriärer. Till tidigare stora internationella uppdrag kan nu läggas församlingstjänst. Sedan i höst är nämligen Gunnel och Fred anställda i baptistförsamlingen Betel i Örebro.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar