05 december 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Om nådens källa och svaghetens kraft

Dahl vänder sig till livets tilltufsade för att byta skammen mot nåden, skriver Dagens recensent Birger Thureson.

Bokomslag

Titel: Sårbarhetens kraft

Författare: Per Arne Dahl

Genre: Teologi

Förlag: Libris

För snart tio år sedan kom en nyutgåva av den norske filosofen Harald Ofstads klassiker “Vårt förakt för svaghet”. Det var en vältajmad återkomst av denna uppgörelse med värderingar som en gång marscherade in i Ofstads hemland under hakkorsprydda fanor. Ty dyrkan av styrkan, och föraktet för svaghet, har klätt av sig nazistuniformen och breder numera ut sig i politiska och kulturella sammanhang vi trodde var väl marinerade i demokratiska värderingar.

Biskop emeritus Per Arne Dahl är en annan norrman som spinner vidare på samma tematiska tråd utifrån ett teologiskt perspektiv. Hans senaste bok, “Sårbarhetens kraft”, är inte bara en kritisk analys av den politiska pandemi som hotar demokratins hälsa lite varstans i världen. Den adresserar framför allt benägenheten att nedvärdera det svaga och bräckliga som ligger nära till hands för oss alla. Och han vänder sig till de av livet tilltufsade och uppmanar dem att byta skammen mot nåden.

Just nåd år ett viktig begrepp i denna välskrivna och levande text, fylld av exempel från författarens och andra personers livserfarenhet. Inte den billiga nåd som rycker på axlarna åt det som är ont, utan den dyrköpta nåd som Kristus vunnit åt oss genom sitt lidande, sin död och uppståndelse. En nåd som inte är vagt överslätande och ursäktande, utan en kärleksfull kraft som upprättar.

Per Arne Dahl idealiserar på intet sätt lidandet. Men han kommer med tröstens ord till dem som gjort stora och svåra förluster och som har farit illa här i livet: Gud har inte lovat att vi skall slippa allt lidande, men han har lovat att vara med oss i vår sårbarhet.

Detta är i ordets rätta bemärkelse en uppbyggelsebok som konstaterar att Gud bär sår. Och att ur denna sårbarhet väller nådens källa, där svagheten blir kraft.

Birger Thureson

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker