Böcker

Recension: “EFK-ledarna är frapperande ärliga”

Kjell-Erik Selin har läst “Om än jorden skakar”

Titel: Om än jorden skakar

Författare: Linalie Newman och Ingemar Forss

Förlag: Libris (104 sidor)

Genre: Teologi/Livsberättelse

Den här lilla fina boken är intressant på flera sätt. Författarna beskriver, var för sig, livshändelser som satt djupa spår. En del händelser är till sitt yttre alldagliga medan andra är mer ovanliga och i några fall dramatiska.

Den röda tråden är att även vid problematiska händelseförlopp, som fått tillvaron att skaka, på det personliga planet, men även i församlingen, så har Gud funnits där med helande och hopp. I varje enskild berättelse finns tydliga kopplingar till och uppmuntrande jämförelser med de bibliska berättelserna. Bibelns hjältar var inte alltid felfria.

Det som fängslar är att författarna är så personliga och ärliga, både om det ljusa, men även om det något mindre ljusa. De har båda fått göra starka gudsupplevelser. Ärligheten är frapperande. “När vår värld rasar, oavsett om det beror på krig, pandemi eller annan kris är det viktigt att säga som det är. Vi måste våga möta verkligheten som den är.”

Det är känt att Evangeliska frikyrkan för några år sedan drabbades av en ledarskapskris. Att genom självupplevda händelser presentera den nya ledarduon förefaller vara en god idé. Det stärker säkert förtroendet även för samfundet som sådant och bygger nytt förtroende. Därtill är boken väl producerad och redigerad. Förlagsredaktören Inger Lundin är en av mest erfarna. Återstår bara att hoppas på att boken hittar många läsare även utanför den frikyrkliga sfären.

bok av EFK-ledare
Fler artiklar för dig