16 september 2021

En tidning på kristen grundBöcker

“Jesus var en större auktoritet än Marx”

Birger Thureson återvänder till en modern klassiker om arbetarrörelse och sekularisering i Västerbotten

P O Enquist lutar sig mot en vit grind. Infälld bild på Birger Thureson.
Endast för prenumeranter
Birger Thureson

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar