Böcker

Recension: Inspiration till att brottas med Bibeln

Johanna Svensson har läst “Jag fattar fortfarande ingenting” av Leif Carlsson

"Jag fattar fortfarande ingenting" av Leif Carlsson

Titel: “Jag fattar fortfarande ändå ingenting”

Författare: Leif Carlsson

Förlag: Marcus förlag (166 sidor)

Genre: Bibelkommentar

Att läsa Bibeln kan utan tvekan ge oss många svar, men det kan också ge upphov till minst lika många frågor. Det tror jag att alla som någon gång öppnat skriften kan vara rörande överens om. I jakten på svar kan vi dessutom stöta på ytterligare frågor. Då är det bra att det finns böcker som Leif Carlssons Jag fattar ändå ingenting.

Kanske har du någon gång undrat vad som egentligen hände när Jesus föddes i Betlehem – evangelierna säger ju olika saker. Eller så har du frågat dig om Gud stöder slaveri och förtryck. Därtill kanske du grubblat på vilken relation David och Jonatan hade, varför Gud sa åt Abraham att offra sin son, samt ifall kvinnor ska fungera som präster och församlingsledare eller inte.

Det är några exempel av de 14 frågor som Carlsson lyfter i sin tredje bok på temat “jag fattar ingenting”. Precis som i de tidigare två böckerna är ambitionen att ge möjliga svar på omöjliga bibelställen. Mycket annat går också att känna igen från föregångarna; däribland det lättillgängliga språket, de välgrundade argumenten och de medföljande studiefrågorna.

Huruvida några svar levereras är däremot en definitionsfråga. Att läsa boken i tron att du får entydiga svar kommer att göra dig besviken. Många av Carlssons svar innehåller nämligen både två, tre och fyra tänkbara lösningar – alla lika motiverade och styrkta av olika källor. Så i slutändan står du kanske där med fler frågor än du hade från början.

Å andra sidan tänker jag att Carlssons bok speglar bibelläsningen ganska väl. Ett möjligt svar på en fråga leder ofta till ytterligare frågor. Så nej, jag får kanske inte några tydliga svar på frågor jag har. Men det grundar sig i att det egentligen inte finns några tydliga svar att ge. I stället ger Carlsson mig inspiration att dyka ännu djupare in i Bibeln och mod att våga brottas med frågor jag ställs inför.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig