Böcker

Recension: Teorin om den fria viljan har praktiska konsekvenser för våra liv

Lapo Lappin har läst “Fri vilja och mänskligt ansvar” av Hans Liljenström, Alf Linderman (red)

"Fri vilja och mänskligt ansvar" av Hans Liljenström, Alf Linderman (red)

Titel: Fri vilja och mänskligt ansvar

Författare: Hans Liljenström, Alf Linderman (red)

Förlag: Fri tanke (280 sidor)

Genre: Filosofi

Varje dag av våra liv fattar vi en myriad olika val. Små val: vad man ska ha på sig, mjölk i kaffet eller inte. Stora val: vem man bör gifta sig med, vilken yrkesbana man ska slå in på.

Vi väljer oftast utan att tänka på att vi väljer. Vi stannar sällan upp och funderar huruvida vår valfrihet skulle kunna vara ett sken. Och kanske av goda skäl. Man kan lätt trassla in sig i ett teoretiska irrgångar: kanske är det så att mina val är förutbestämda av mina gener, eller Gud, eller min uppfostran, mina hjärnceller, hormoner eller bara kaffet från frukosten? Det kan bli så paralyserande att man kan ge upp på att handla – fritt eller ej.

Den nyutgivna antologin Fri vilja och mänskligt ansvar är tänkt att råda bot på detta. Redan från första bidraget – en intervju med hjärnforskaren Robert Sapolsky – ser man hur den teoretiska frågan har praktiska (och politiska) inverkningar. Sapolsky menar att den fria viljan i själva verket är en illusion och berättar hur han ibland blir inkallad som vittne i mordutredningar. Om gärningsmannen inte hade ett val kan han inte heller vara ansvarig i egentlig mening, brukar han argumentera.

De andra bidragen kompletterar och invänder mot Sapolskys resonemang. De täcker högt och lågt, från psykiatri till kvantfysik. Varje bidrag kan omöjligen engagera varje läsare lika mycket. För den kristna läsaren sticker tre bidrag ut: teologen Tobys inledning till den danske filosofen Kierkegaards tankar om frihet, ärkebiskop Antje Jackelén om hur kristna bör förhålla sig till evolutionsläran, samt jesuitpatern Rainer Carls övertygande argument att vår vilja, i slutändan, verkligen är fri.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig