Böcker

Rebecka Fredriksson skildrar baptismens portalgestalt

Håkan Arenius har läst “Benådade” av Rebecka Fredriksson

Titel: Benådade

Författare: Rebecca Fredriksson

Förlag: Sjöbergs förlag (350 sidor)

Genre: Biografisk roman

Sjömannen Fredrik Olaus Nilsson kan sägas vara den svenska baptismens portalgestalt. I sin förra bok, ”Landsförvisade”, skildrade Rebecka Fredriksson hans liv fram till landsflykten till Amerika år 1853. I ”Benådade” berättar hon om hans verksamhet i Amerika, om återkomsten till Sverige och om de sista åren i USA när han också ifrågasatte den baptistiska tro för vilken han kämpat och lidit så mycket.

När F. O. Nilsson återvände till fäderneslandet efter landsförvisningen vände hans trosfränder snart ryggen till. Detta har förblivit något av en gåta, men Rebecka Fredriksson blottlägger nu vad som låg bakom. Måste det gå 150 år innan sanningen kan komma i dagen?

Att det nu, liksom i den första boken, är F. O. Nilssons hustru som är berättarrösten skapar en viss distans till huvudpersonen. Kanske skulle författaren i högre grad haft tillit till sin bevisade förmåga att leva sig in i sina huvudpersoners känslor och lämnat sitt ofta refererande skrivsätt för en mer intuitiv inifrånskildring, närmare romanen än biografin? Men det är en smaksak.

Författaren håller ändå greppet om sin läsare och förmedlar kunskap om de tidstypiska förhållandena i både Sverige och Nordamerika såväl generellt som bland troende svenska utvandrare. Läsaren får i förbifarten intressant kunskap om kyrkohistorien och baptismens tidiga förgrundsgestalter. Här framstår baptisternas banbrytande roll också i den process som förde Sverige från ett utfattigt land i Europas utmarker till ett blomstrande välfärdsland. Och det allvar med vilket fäderna brottades med lärofrågorna kan kanske bli ett observandum för moderna läsare.

Också denna bok bygger på en imponerande forskning. Källmaterialet är omfattande och väl använt. Persongalleriet är ibland förvillande rikt, men det finns ett personregister på slutet till läsarens hjälp.

"Benådade" av Rebecka Fredriksson.


Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig