Kulturessäer

Olof Edsinger: Är Jesus enda vägen till Gud, eller en väg bland många?

“Jesus är den helt avgörande vattendelaren som skiljer frälsande tro från död religion”

Fler artiklar för dig