Sven-David Sandström: ”Musiken är ett gudomligt verktyg”

Den moderna kyrkomusikens mästare Sven-David Sandström avslutar i dag sin tioåriga satsning på sakral musik med ett rekviem, som uruppförs i Berwaldhallen i Stockholm.– Min tolkning av ”rekviem” är att i stället för att tänka på döden ska man tänka på det ljusa i livet, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!