19 oktober 2021

En tidning på kristen grundLedare

Korkat, var ordet

Tv-journalisten Steffo Törnquist är expert på spritdrycker. Han sitter i styrelsen för Spritmuseum och innehar stol nummer ett i Spritakademien. Han har publicerat flera böcker som fått goda recensioner.

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter. Tidningens linje framförs på ledarsidan.

Intresset för hans verksamhet är helt säkert stort i breda kretsar. Ändå ser han och hans förslag sig nödsakade att åka snålskjuts på två av den kristna trons kärnbegrepp. Törnquists nya bok har fått titeln "Spritbibel" och han själv omnämns som "spritmissionär". Man behöver inte ta till ord som hädiskt. Det räcker med att säga att det är dumt. Eller kanske korkat, för att anknyta till ämnesområdet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Ledare