Ledarkrönikor

Att riva ned fördomarna mot kristen tro är en central uppgift

Frida Park: Att Jesus kan förändra enskilda liv och hela civilisationer ger hopp

Vem kan hela våra sår

Bara Jesus kan

Vem kan torka varje tår

Bara Jesus kan

Så lyder den första versen på en sång av Samuel Hector, Bengt Johansson och Sarah Lundbäck som många av oss sjungit i kyrkan. Verserna är många och innehållsrika. Men de skulle kunna vara fler ändå. För sanningen är att på alla de områden där samhällets många institutioner inte förmått lösa svåra situationer, där politiker famlar efter konstruktiva förslag, där polisen faller till korta - där kan Jesus gripa in. Just därför är kyrkans samhällsengagemang så viktigt, konkret i enskilda människors liv men lika mycket på ett övergripande plan, för att ändra strukturer och förnya tankesätt.

Ett livsförvandlande möte med Jesus kan få människor att gå från död till liv. Ett exempel skrev Twitterkända polisen Viktor Adolphson om i våras. En man som för sex år sedan var grovt kriminell och fast i missbruk. Nu var han drogfri och arbetade ideellt på Frälsningsarmén. Ett annat är en av de nominerade till Årets opinionsbildare - Elise Lindqvist. Ända sedan hon själv fick göra resan från mörker till ljus har hon stöttat många av samhällets mest utsatta att göra detsamma. Alltid med kärleken till medmänniskan i centrum. Och överallt där hon går fram för hon deras talan.

Vem kan befria från missbruk?

Bara Jesus kan

Vem kan rädda ur svår utsatthet?

Bara Jesus kan

I ett av världens mest sekulariserade länder behöver kyrkan självförtroende att flytta fram sina positioner. Det är lätt att den utsatthet som det ibland innebär att vara en troende minoritet får oss att bli försagda. Men inte bara orden om att “inte skämmas för evangelium för det är en Guds kraft till frälsning”, utan även kristendomens bidrag till hela vår civilisation är något att kunna stå rakryggad för. Därför behövs fler som journalisten Martin Tunström, en annan av de nominerade till Årets opinionsbildare som kunnigt bidrar med en samhällsanalys på kristen grund. Att riva ned cementerade tankebyggnader med fördomar mot kristen tro och kristet samhällsbidrag är inte en perifer uppgift, den är central.

Den kristna trons samhällsbidrag är unikt. När samhället hotar att slitas isär, klyftorna och polariseringen ökar behövs en analys som har försoningen som grundton. Människor, könen, gängen, klanerna - hur ska konflikterna kunna lösas utan försoning?

Vem kan läka ett splittrat land?

Bara Jesus kan

Men det mångkulturella samhället är utmanande, med nya spelregler och problem som det svenska enhetssamhället ställer sig främmande inför. Hederskultur, radikalisering och gängkriminalitet är bara några exempel. Hur ska vi förstå och kunna navigera i en postsekulär tid?

De svartvita, förenklade enradingarna som måhända gör sig i tv-rutan förmår inte svara på de komplicerade frågorna. Inte heller är det längre tillräckligt med statsvetare eller sociologer som försöker förklarar vilken tid vi lever i. Det behövs teologer. Som kyrkohistorikern Joel Halldorf, den tredje av de nominerade av Årets opinionsbildare. Halldorf räds inte att skriva fram teologi om de mest brännande av samtidsfrågor och når därför ut som få andra i det offentliga samtalet med nödvändiga vägmärken att navigera ut efter.

Vem kan leda oss på rätta vägar?

Bara Jesus kan

Tron på att Jesus kan förvandla enskilda människor och hela civilisationer skapar hopp. Och troende hoppbärare behövs överallt: jurister, forskare, läkare, lärare, journalister, politiker. Efter årtionden av sekularisering är det tid för kyrkan att med frimodighet predika det livs- och samhällsförvandlande evangeliet i Sverige i dag.

Fler artiklar för dig