Ledarkrönika

Det har ändå skett en dubblering av antalet kvinnor i ledarskap

Frida Park: Kanske blir vägen framåt inte alls lika svår och lång som den hittills varit?

Mät inte bergets höjd förrän du nått toppen. Orden är Dag Hammarskjölds, och jag påminns om det tänkvärda i dem när jag står högst upp på en höjd strax söder om Siljan tillsammans med två av mina barn. Utsikten är slående, man kan se miltals omkring sig och allt ser oändligt vackert ut medan solens sista strålar sänker sig bakom horisonten på andra sidan sjön.

Även om berget sett tämligen respektingivande ut nedifrån ser det konstigt nog inte lika högt ut nu. Allt handlar om perspektiv. Ungefär som i livet i övrigt.

De där bergen vi har i våra liv, som till synes oöverstigliga tornar upp sig rakt framför oss, verkar ibland göra sitt bästa för att skapa modlöshet: hälsa, relationer, arbete. Och om man zoomar ut: trygghet, växande kyrkor och hållbar ekonomi, för att nämna några livsberg. Alla berg har detta gemensamt: Det krävs uthållighet för att fortsätta sätta ena foten framför den andra för att till sist besegra en aldrig så brant sluttning.

Bergsbestigning är som med tusenmilaresor: de tillryggaläggs ett steg i taget. Vissa steg kommer vara tyngre och mer utmanande än andra. Ibland behöver man slå sig ned och vila. Ibland behöver man unna sig att se tillbaka på den brant man just betvingat. Men sedan behöver blicken ånyo fästas på vägen framåt.

Tänk om det är så att de brantaste passagerna redan passerats.

—  Frida Park

Låt mig skissa på ett sådant berg: jämställdhet. Oavsett om vi pratar samhälle eller kyrka har vi onekligen en bit kvar tills vi är framme vid en vardag där män och kvinnor ges samma möjligheter. Därför är det föredömligt att många församlingar och samfund strategiskt arbetar för att se över strukturer och kulturer som hindrar män och kvinnor från att leva den kallelse Gud har lagt på deras liv.

Som Dagen skrivit om bjöd Pingströrelsen in till en temadag i Jönköping om kvinnor i ledarskap: ”På Guds hjärta”. Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS, slår fast att den helige Ande bejakar både kvinnor och män i tjänst för Gud och att kallelse, inte biologi, är det avgörande. När olika passager ser särskilt svåra ut på vägen uppför ”berget jämställdhet” blir de orden avgörande.

Inom Pingst är andelen ytterst ansvariga kvinnliga pastorer och ledare 18 procent. Det låter onekligen lite. Men samtidigt har antalet dubblerats de senaste tio åren. En dubblering utifrån låga nivåer, ja visst. Men en dubblering. En dubblering som tagit väldigt lång tid, ja visst. Men en dubblering.

Tänk om det är så att de brantaste och mest besvärliga sträckorna redan passerats för svensk kristenhet? Kanske blir vägen framåt inte alls lika svår och lång som den hittills varit? Det får vi bara veta om steg efter steg fortsätter att tas. Kanske får vi snart uppleva sanningen i Hammarskjölds följande ord: ”Mät inte bergets höjd förrän du nått toppen. Då ska du se hur lågt det var.”

Fler artiklar för dig