05 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Män mognar när de får barn

Att bli pappa påverkar mannens hela identitet. Det visar en ny svensk studie om mäns föräldraskap. Ett genomgående tema är männens beskrivning av sin mognadsprocess, hur de blivit mer omsorgs- och ansvarsfulla sedan de fått barn.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar