05 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

David Wilkerson - ständigt på tvären

David Wilkerson möts ofta med stor skepsis när han förutsäger skeenden i världen. Ändå har han flera gånger haft rätt. - Jag har gett upp när det gäller att varna människor. Folk vill inte höra sådant, speciellt inte i Förenta Staterna säger David Wilkerson, som tidigare i skrift varnat västvärldens inför Amerikas finansiella undergång.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar