13 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Att vara överens är tråkigt”

Kyrkoherde Anders Andersson beklagar att den gula kyrkan inte vill vara med i det ekumeniska arbetet. Samtidigt saknar han en tydlig samfundsteologi från frikyrkorna och menar att otydligheten försvårar det ekumeniska arbetet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar