23 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Jesus fick den största applåden på Livets ord

”Du behöver den helige Ande för att kunna leva ett Kristuslikt liv”. Ungefär så kan den första predikan på årets Europakonferens i Livets Ord sammanfattas. Cirka 4 000 personer kom på söndagskvällens inledningsmöte.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar