15 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Han känner djup glädje – trots sorgen

Torsten Åhman har fått sin tro prövad i dödens närhet. Men hans hustru Christina Gunnardos död har inte tagit bort glädjen i tron på Jesus. Han tycker sig se hur den helige Ande ger honom hopp i saknaden.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar