09 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Daisy – det digitala formatet för framtidens taltidningar

– Om två eller tre år finns tekniken för att dagstidningar enkelt ska kunna producera sina taltidningar helt digitalt i Daisyformat. Chefen för statliga Tal- och punktskriftsbiblioteket Ingar Beckman Hirschfeldt har svårt att förstå varför taltidningsnämnden så intensivt biter sig fast i att sända taltidningar via radionätet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar