07 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Staten efterlyser frivilliga insatser vid katastrofer

Frivilliga insatser från näringslivet, kyrkor och andra folkrörelser – men också från enskilda – behövs för att Sverige ska klara beredskapen vid stora katastrofer och nationella trauman. Den slutsatsen drar Krisberedskapsmyndigheten.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar