17 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Så känner du igen och hjälper ett glömt barn

Glömda barn tar på sig vissa roller eller överlevnadsstrategier. Bakom dessa roller som Clownen, Den Duktiga, Hjälparen, Den Bråkige eller Det Tysta Barnet kan det betyda att individen är ett glömt barn.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar