07 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Uppdraget: att sprida de goda nyheterna i ord och gärning”

Svenska Missionsrådet, SMR, är en paraplyorganisation som består av 34 medlemmar. Det är en mångfacetterad organisation där både protestantiska, katolska och ortodoxa medlemmar ska samsas. Både kyrkosamfund, som Evangeliska Frikyrkan och Missionskyrkan, och kristna organisationer, som Erikshjälpen och Ljus i Öster, är medlemmar i SMR. En del av de 34 medlemmarna är mycket aktiva i sitt utlandsarbete, andra inte.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar